OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Loading...

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2018 roku

Nobu Hotel, wraz ze swoimi spółkami zależnymi i hotelami (wspólnie określane mianami „Nobu Hotel”, „Hotel”, “my” i „nas”) rozumie, że Goście, Klienci, użytkownicy obiektów i osoby odwiedzające (w dalszej części dokumentu określani mianem „Gości i Klientów”) obdarzają Hotel swoim zaufaniem. W związku z tym, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem stron internetowych obsługiwanych przez Hotel (dalej: „Strony internetowe”), aplikacji, które udostępniamy na urządzeniach mobilnych lub komputerach oraz za ich pośrednictwem (dalej: „Aplikacje”), przy pomocy sieci bezprzewodowej/Wi-Fi, które mogą być oferowane w naszych obiektach (dalej: „Dostęp do sieci Wi-Fi”) oraz poprzez administrowane przez Hotel kanały w mediach społecznościowych, (dalej: „Kanały w mediach społecznościowych”, które wspólnie ze stronami internetowymi, dostępem do sieci Wi-Fi i aplikacjami określane są mianem „Usług” ) zawierających odnośniki do niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych opisuje obowiązujące w naszym Hotelu globalne praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych dotyczących zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób przy pomocy oferowanych Usług (dalej: „Dane osobowe”).

Decydując się na skozystanie z usług, użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i rozumie zasady i praktyki opisane w niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych.

Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych obejmuje następujące kwestie:

• Rodzaje gromadzonych danych
• Sposoby wykorzystywania zgromadzonych danych
• Udostępnianie zgromadzonych danych
• Pliki cookie oraz technologie śledzące
• Magazynowanie zgromadzonych danych
• Bezpieczeństwo zgromadzonych danych
• Prawa użytkowników dotyczące danych osobowych
• Odnośniki do stron internetowych i usług podmiotów zewnętrznych
• Prawa dzieci
• Wiadomości e-mail, rezygnacja oraz informacje marketingowe
• Wykorzystanie międzynarodowe
• Zmiany w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych
• Kontakt z Hotelem

Rodzaje gromadzonych danych

Za pośrednictwem oferowanych Usług gromadzimy różnorodne, należące do Państwa dane osobowe. Niektóre dane osobowe są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usług lub ich przeglądania, podczas gdy inne dane są gromadzone tylko i wyłącznie wówczas, gdy są przekazywane przez Państwa bezpośrednio.

Dzięki temu macie Państwo wybór dotyczący rodzajów Państwa danych, które możemy gromadzić. W przypadku, gdy zostaniecie Państwo poproszeni o podanie pewnych danych osobowych, możecie Państwo odmówić, jednak odmowa podania danych niezbędnych do świadczenia danej usługi lub korzystania z danej funkcji może doprowadzić do niemożności skorzystania z tej usługi lub funkcji. Na przykład, moźecie Państwo zdecydować się na zarejestrowanie konta Nobu Hotel podczas rezerwacji pokoju za pośrednictwem naszych Usług, co w przyszłości usprawni proces rezerwacji, jednak założenie konta wymaga podania dodatkowych danych. Możecie Państwo również zdecydować o przesyłaniu treści do mediów społecznościowych za pośrednictwem naszych Usług, jednak w takim przypadku będziemy gromadzić pewne dane dotyczące Państwa konta w mediach społecznościowych, takie jak nazwa konta, udostępniane treści, oraz wszelkie komentarze i interakcje z udostępnianymi treściami.

Za pośrednictwem oferowanych Usług Nobu Hotel gromadzi następujące rodzaje danych osobowych:

Dane gromadzone automatycznie. W przypadku pobrania Aplikacji, korzystania z Aplikacji lub przeglądania Stron internetowych, gromadzimy dane dotyczące Państwa urządzenia i sieci, którą Państwo wykorzystujecie do uzyskiwania dostępu do Usług, a także dane dotyczące korzystania z Usług. Zakres gromadzonych danych obejmuje informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego urządzenia, dane identyfikujące dane urządzenie (na przykład indywidualny numer IMEI (International Mobile Equipment Identity) w przypadku smartfonów), informacje o ustawieniach regionalnych i języka, dane operatora sieci i adres IP, a także dane dotyczące działania Usług, daty i godziny korzystania z Usług, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach lub w określonych kanałach oraz inne dane dotyczące korzystania z Usług.

Dane dotyczące lokalizacji. Możemy również gromadzić informacje dotyczące Państwa lokalizacji, w zależności od Usług, z których Państwo korzystacie, lub od udzielanych przez Państwa uprawnień. Dokładne dane dotyczące lokalizacji mogą pochodzić z odbiornika GPS zainstalowanego w Państwa urządzeniu, oraz innych systemów ustalania lokalizacji, a także z pobliskich sieci Wi-Fi i nadajników telefonii komórkowej. Niedokładne dane dotyczące lokalizacji mogą obejmować Państwa adres IP lub inne dane, które mogą pozwolić na ustalenie, że przebywacie Państwo w określonym regionie, mieście lub w obrębie obszaru o danym kodzie pocztowym. Możecie Państwo zredukować możliwość gromadzenia danych o Waszej lokalizacji za pośrednictwem Usług, zezwalając lub nie zezwalając poszczególnym Usługom na dostęp do tych danych w ustawieniach komputera lub urządzenia przenośnego.

Inne dane, które nam Państwo przekazujecie. Gromadzimy Państwa dane osobowe, gdy przekazujecie nam je Państwo w określonych celach, które obejmują między innymi dostarczanie Państwu informacji lub realizacji zamawianych usług (w tym rezerwacji), przeprowadzanie transakcji lub założenie rezerwacji, udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania, przekazywanie nam treści w mediach społecznościowych lub wchodzenie w interakcje z Kanałami w mediach społecznościowych, udzielanie odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach dla klientów lub złożenie dokumentów aplikacyjnych, gdy staracie się Państwo o pracę w naszym Hotelu. W zależności od wykorzystywanych Usług, produktów, z których Państwo korzystacie lub informacji, które chcecie Państwo uzyskać, gromadzone od Państwa dane mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, informacje dotyczące konta, adres, informacje finansowe, region, plany podróży, status podróży, historię zamówień lub usług, preferencje dotyczące pobytu w hotelu, informacje dotyczące korzystania przez Państwa z udogodnień hotelowych, podawane przez Państwa informacje o towarzyszących dzieciach, dane dotyczące kont w mediach społecznościowych (takie jak nazwa konta lub pseudonim, liczba osób obserwujących konto, profil w mediach społecznościowych), numery programów lojalnościowych, lub (w przypadku starania się o pracę w naszym Hotelu) informacje dotyczące zatrudnienia, a także wszelkie dodatkowe informacje, które zdecydujecie się Państwo wprowadzić w polach tekstowych, formularzach kontaktowych, subskrypcjach e-mail oraz formularzach wycen, a także przekazać naszym przedstawicielom Obsługi Klienta.

Dane przekazywane przez podmioty zewnętrzne. Gromadzimy również, oraz otrzymujemy dane osobowe przekazywane przez podmioty zewnętrzne. Na przykład w przypadku, gdy zarezerwujecie Państwo pokój za pośrednictwem narzędzia do zarządzania kanałami sprzedaży, biura podróży, serwisu rezerwacyjnego lub organizatora imprezy bądź konferencji, będziemy gromadzili pewne dane osobowe przekazane przez podmiot zewnętrzny w zakresie niezbędnym do dokonania i uwierzytelnienia rezerwacji. W przypadku interakcji z Kanałem mediów społecznościowych, lub przesłania treści w mediach społecznościowych, Hotel otrzymuje dostęp do pewnych danych w ramach platformy mediów społecznościowych, na której nastąpiła interakcja. W zależności od rodzaju danych oraz kontekstu, w jakim są one wykorzystywane, powyższe dane mogą być powiązane z innymi danymi, które gromadzimy bezpośrednio od Państwa, uzyskanymi z innych źródeł lub zapisanymi w ramach danego konta użytkownika.

Możemy również gromadzić dane niebędące danymi osobowymi. Możemy wykorzystywać i rozpowszechniać wszelkie tego rodzaju dane według uznania, z wyjątkiem sytuacji, w których dane te są powiązane z danymi osobowymi, w którym to przypadku będziemy traktować je jako dane osobowe i postępować zgodnie z niniejszym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych.

Sposoby wykorzystywania zgromadzonych danych

Wykorzystujemy dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Usług do następujących podstawowych celów:

Świadczenie usług. Gromadzone dane osobowe wykorzystujemy w celu dostarczania produktów, realizacji usług oraz przekazywania informacji naszym Gościom i Klientom. Dotyczy to między innymi rezerwacji pokoi, dostarczania posiłków i napojów oraz oferowania innych udogodnień i usług.

Obsługa i wsparcie Klienta 

Gromadzone dane osobowe wykorzystujemy do obsługi i wsparcia Klienta, a także w celu dostarczania i personalizacji komunikacji z naszymi Gośćmi i Klientami. Zakres komunikacji obejmuje kontakt z Państwem w celu przekazywania informacji dotyczących produktów, usług i zniżek, udzielania odpowiedzi na pytania i zapytania ofertowe, udzielania odpowiedzi na reklamacje i prośby, a także zapewnianie obsługi Klienta.

Prowadzenie działalności biznesowej. Gromadzone dane osobowe wykorzystujemy w ramach prowadzenia działalności biznesowej. Zakres prowadzenia działalności obejmuje marketing; monitorowanie korzystania z produktów, usług i systemów; przeprowadzanie analiz oraz zapisywanie preferencji Gości i Klientów oraz wzorców ruchu; prowadzenie naszych Hoteli oraz obsługę Gości i Klientów, a także doskonalenie Usług, oferty i produktów.

Marketing i komunikacja. Gromadzone dane osobowe wykorzystujemy w celu dostarczania i personalizacji komunikacji z naszymi Gośćmi i Klientami. Komunikacja ta obejmuje rekomendacje, promocje, informacje o dodatkowych korzyściach, informacje o naszych hotelach, restauracjach, barach i innych obiektach, informacje o wydarzeniach i rozrywkach, zarówno w naszych obiektach, jak i poza nimi, a także inne wiadomości natury marketingowej. Aby uzyskać informacje na temat zarządzania subskrypcjami wiadomości e-mail oraz wiadomościami natury marketingowej lub dotyczących promocji, należy zapoznać się z rozdziałem „Wiadomości e-mail, rezygnacja oraz informacje marketingowe” w niniejszym oświadczeniu.

Bezpieczeństwo oraz rozwiązywanie sporów. Gromadzone dane osobowe wykorzystujemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Hotelu i naszych pracowników, Gości i Klientów, a także wszelkich dostawców i usługodawców (dalej: „Dostawcy”) oraz innych podmiotów. Zakres tych działań obejmuje uwierzytelnianie aktywności użytkowników, egzekwowanie Warunków korzystania ustalonych przez Hotel oraz Dostawców, a także monitoring oraz zapobieganie oszustwom, nadużyciom i nielegalnym działaniom. Ponadto wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe w zakresie, jaki uznajemy za konieczny do ochrony praw, własności, bezpieczeństwa, działalności i prywatności Hotelu oraz jego Gości i Klientów, pracowników, Dostawców, podmiotów stowarzyszonych oraz innych podmiotów, a także w zakresie, jaki uznajemy za konieczny w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, regulacji i zasad oraz w celu przekazywania informacji na wniosek organów ścigania lub innych agencji rządowych.

Zatrudnienie lub inne stosunki. W sytuacji, gdy staracie się Państwo o pracę w Hotelu, wykorzystujemy dane osobowe w celu przetwarzania i oceny Państwa dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku zatrudnienia, także w innych celach związanych z zatrudnieniem.

W każdej sytuacji, w której gromadzone są Państwa dane, otrzymają Państwo dostęp do opisu sposobu, w jaki będziemy wykorzystywać te dane w ramach niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych.

Udostępnianie zgromadzonych danych

Niektóre z opisanych powyżej zastosowań wymagają udostępniania zgromadzonych danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Udostępniamy dane osobowe za Państwa zgodą, gdy jest to konieczne do realizacji transakcji lub świadczenia zamówionych lub autoryzowanych usług, a także, gdy jest to dozwolone lub wymagane w świetle przepisów prawa. Udostępniamy dane osobowe w różnych celach, między innymi w celu świadczenia usług Hotelu, takich jak: rezerwacje, komunikacja z gośćmi i usługi concierge, marketing naszych produktów i usług, obsługi płatności i realizacji innych usług finansowych, zapobieganie oszustwom, a także w celu ograniczania ryzyka. Na przykład, gdy dokonujecie Państwo rezerwacji za pośrednictwem usługi świadczonej przez Dostawcę, możemy udostępnić pewne dane osobowe Dostawcy w celu potwierdzenia Państwa tożsamości. Dodatkowo, niektóre aspekty naszej działalności, takie jak usługa rezerwacji, mogą być realizowane przy użyciu systemów Dostawców, w związku z czym Dostawcy będą mieli możliwość bezpośredniego gromadzenia Państwa danych osobowych.

Udostępniamy również dane osobowe Dostawcom, którzy wymagają ich do świadczenia usług na rzecz Państwa lub Hotelu, jednak przekazywanie to dotyczy wyłącznie zakresu, który jest wymagany do świadczenia takich usług. Lista podmiotów, którym udostępniamy takie dane, obejmuje między innymi programistów oraz twórców stron internetowych, podmioty zajmujące się przetwarzaniem płatności, internetowe biura podróży, narzędzia do zarządzania kanałami sprzedaży, narzędzia do zarządzania rezerwacjami, podmioty zajmujące się utrzymaniem, podmioty oferujące świadczenia na rzecz Gości i Klientów, podmioty zajmujące się komunikacją e-mail oraz innych dostawców usług marketingowych, dostawców technologii marketingowych oraz dostawców, z którymi Hotel podpisał umowy w celu zabezpieczenia naszych systemów. Współpracujemy również z Dostawcami usług analitycznych i oprogramowania analitycznego, dzięki którym możemy lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasi Goście i Klienci korzystają z naszych Usług i systemów. Dodatkowe informacje na temat gromadzenia informacji do celów analitycznych można znaleźć w rozdziale „Pliki cookie oraz technologie śledzące” w dalszej części niniejszego oświadczenia.

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy, ani nie użyczamy Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym do celów marketingowych. Uzyskiwanie dostępu, przekazywanie, udostępnianie i zapisywanie informacji na Państwa temat odbywa się tylko i wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą, jeśli wynika to z postanowień przepisów prawa lub w innych sytuacjach ograniczonych uregulowaniami prawnymi (na przykład, jak wspomniano powyżej, w celu ochrony Państwa konta przed oszustwem, w celu egzekwowania Warunków korzystania ustalonych przez Hotel oraz Dostawców, lub jeśli uznamy to za konieczne w celu odpowiedzi na wnioski kierowane do Hotelu przez agencje rządowe lub organy ścigania). Ponadto, jeśli całość lub część spółki Nobu Hotel zostanie sprzedana lub oddana w zarząd innemu podmiotowi, możemy przekazać lub powielić część lub całość posiadanych przez nas danych osobowych w celu udostępnienia ich nowemu podmiotowi.

Pliki cookie oraz technologie śledzące

Powiadomienie dotyczące plików cookie opublikowane na stronie internetowej daje Państwu możliwość odmowy zapisania plików cookie używanych przez Nobu Hotel podczas odwiedzania strony. W sytuacji, gdy zdecydujecie się Państwo na odmowę zapisania plików cookie, może to mieć konsekwencje w postaci uniemożliwienia działania niektórych funkcji strony internetowej, w tym możliwości dostosowywania doświadczenia związanych z tworzeniem profilu użytkownika. W przypadku, gdy posiadacie Państwo profil użytkownika Nobu Hotel, możecie Państwo dostosować swoje preferencje w taki sposób, aby umożliwić Hotelowi przedstawienie Państwu bardziej odpowiednich rekomendacji. Możemy wykorzystać dane przekazane przez Was w profilu użytkownika, w celu uzupełnienia danych w innych bazach utrzymywanych przez Hotel oraz Dostawców usług, w zależności od potrzeb. Tworząc profil użytkownika, wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie podanych przez Państwa danych osobowych do tych celów. Macie Państwo prawo do przeglądania, aktualizacji oraz usunięcia wszelkich danych osobowych wprowadzonych do profilu użytkownika poprzez wprowadzenie zmian do swojego profilu użytkownika przez Internet, lub wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] W sytuacji, w której zdecydujecie się Państwo na usunięcie profilu użytkownika, zachowamy prawo do wykorzystywania wszelkich przekazanych uprzednio przez Państwa danych osobowych w celu włączenia ich do profilu użytkownika dla celów związanych z prowadzeniem dokumentacji i zapewnianiem jakości świadczonych usług. W sytuacji, w której nie zdecydujecie się Państwo na utworzenie profilu użytkownika, nadal możecie Państwo korzystać z naszych stron internetowych w celu wyszukiwania i zakupu usług.

Nasze usługi nie honorują informacji Do Not Track (DNT). Korzystamy z wielu technologii zewnętrznych Dostawców, które umożliwiają śledzenie Gości i Klientów na różnych stronach, w tym między innymi z produktów i usług Google, Google DoubleClick, Sabre (SynXis), Facebook, Adara, The Hotels Network, TripTease, Sojern, TripCraft, Cendyn oraz TravelClick.

Bezpieczeństwo zgromadzonych danych

Wdrożyliśmy stosowne fizyczne, administracyjne i techniczne środki bezpieczeństwa zapewniające ochronę poufności, dostępności i integralności danych osobowych.

Należy mieć na uwadze, że żadna metoda zabezpieczania danych nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa. Pomimo tego, że staramy się zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować, że nasze zabezpieczenia będą skuteczne lub wystarczające, a także ponosić odpowiedzialności za ten fakt.

Prawa użytkowników dotyczące danych osobowych

Użytkownicy Usług, w tym Państwo, dysponują szeregiem praw dotyczących przetwarzania danych osobowych. Prawa te różnią się w zależności od obowiązujących przepisów i mogą obejmować między innymi:

• Prawo do wiedzy o tym, jakie dane osobowe dotyczące Państwa przetwarzamy;
• Prawo do wiedzy o tym, którym podmiotom udostępniliśmy Państwa dane osobowe;
• Prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych;
• Prawo dostępu do danych osobowych, a także poprawiania lub usuwania danych.

Możecie Państwo skorzystać z wszelkich praw przysługujących Państwu na mocy obowiązujących przepisów prawa dotyczącego danych osobowych, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Możemy zażądać od Państwa podania dodatkowych danych w celu uwierzytelnienia wszelkich próśb tego rodzaju. Ponadto macie Państwo możliwość przeglądania, uzyskiwania dostępu, korygowania lub usuwania niektórych lub wszystkich danych osobowych za pomocą protokołu zmian zgód na przetwarzanie danych oraz profilu, a także stosownych procedur.

Informacja dla mieszkańców stanu Kalifornia. Ustęp 1798.83 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia (California Civil Code Section 1798.83) określany mianem ustawy „Shine The Light” zezwala naszym Gościom i Klientom, którzy są mieszkańcami stanu Kalifornia, na żądanie i uzyskanie od Hotelu listy ich danych osobowych (jeśli dotyczy), które przekazaliśmy podmiotom zewnętrznym w celach związanych z marketingiem bezpośrednim w poprzednim roku kalendarzowym, a także nazw i adresów tych podmiotów zewnętrznych. Możemy zażądać od Państwa podania dodatkowych danych w celu uwierzytelnienia wszelkich próśb tego rodzaju. Bezpłatne wnioski tego rodzaju mogą być składane wyłącznie raz w roku. Obecnie nie udostępniamy żadnych danych osobowych podmiotom zewnętrznym w celach związanych z marketingiem bezpośrednim w rozumieniu przepisów zawartych w ustępie 1798.83 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia.

Odnośniki do stron internetowych i usług podmiotów zewnętrznych

Usługi Hotelu mogą zawierać odnośniki do usług, treści lub produktów podmiotów zewnętrznych, które nie są powiązane z Hotelem. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za weryfikację oraz ocenę treści oraz rzetelności informacji zawartych na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych. Ponadto Hotel nie ponosi odpowiedzialności za żadne materiały lub strony internetowe prowadzone przez podmioty zewnętrzne, a także za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi oferowane przez podmioty zewnętrzne. Informacje na temat danych gromadzonych przez podmioty zewnętrzne oraz sposobach ich wykorzystywania mogą Państwo znaleźć w oświadczeniach dotyczących ochrony danych osobowych publikowanych przez te podmioty.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w związku z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub zawarciem jakichkolwiek innych transakcji związanych ze stronami internetowymi prowadzonymi przez podmioty zewnętrzne. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminami udostępnianymi przez podmioty zewnętrzne oraz ich praktykami, a także upewnienie się, że są one zrozumiałe przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Wszelkie reklamacje, roszczenia, pytania lub uwagi dotyczące produktów oferowanych przez podmioty zewnętrzne powinny być kierowane do oferujących je podmiotów.

Dzieci

Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 16. roku życia. Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia nie mogą korzystać z Usług bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Hotel może gromadzić informacje dotyczące osób poniżej 16. roku życia w zakresie podanym przez rodzica lub opiekuna. Wszelkie tego rodzaju dane będą powiązane wyłącznie z rodzicem lub opiekunem.

Wiadomości e-mail, rezygnacja oraz informacje marketingowe

Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać wiadomości e-mail od Hotelu, możecie Państwo zastosować się do szczegółowych instrukcji dotyczących rezygnacji z subskrypcji zawartych w otrzymanej wiadomości e-mail lub wysłać wiadomość na adres podany poniżej. W sytuacji, w której utrzymujecie Państwo z nami stosunki biznesowe, nie macie Państwo możliwości rezygnacji z niektórych automatycznych powiadomień (w tym potwierdzeń, powitań i wiadomości e-mail po wyjeździe) dotyczących poszczególnych transakcji.

Wykorzystanie międzynarodowe

Państwa dane osobowe mogą być przechowywane, wykorzystywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym dysponujemy infrastrukturą lub w którym działają nasi Dostawcy, a korzystając z Usług przyjmujecie Państwo do wiadomości, że Państwa dane mogą być przesyłane do krajów innych niż Wasz kraj zamieszkania, w których mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Wszystkie dane osobowe przechowywane bezpośrednio przez Nobu Hotel są magazynowane w odpowiednim obiekcie lub w Stanach Zjednoczonych, co może wymagać przesłania danych osobowych z lokalizacji użytkownika do miejsca, w którym znajduje się obiekt lub do Stanów Zjednoczonych.

Zmiany w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych

Zachowujemy prawo do aktualizowania naszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych, aby uwzględnić w nim zmiany dotyczące naszych usług oraz regulaminów. W przypadku aktualizacji oświadczenia zostanie zmieniona data wejścia w życie, umieszczona w górnej części tej strony. Zachęcamy do okresowego przeglądania treści niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe.

Kontakt z Hotelem

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych, naszych praktyk w zakresie ochrony danych lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz sugestie dotyczące naszego oświadczenia dotyczącego danych osobowych i dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na nie tak szybko, jak to możliwe. Zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail [email protected] lub:

Nobu Hotels Corporate Office
Nobu Hotel Miami Beach
4525 Collins Avenue
Miami Beach, FL 33140

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ GROMADZONE NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ

OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH („RODO”) Nobu Hotel jest marką globalną, w związku z czym wielu spośród naszych Gości i Klientów pochodzi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”). W celu obsługi Gości i Klientów możemy przekazywać dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne (dalej: „Osoby, których dotyczą dane”) znajdujące się na terenie EOG. Dane osobowe, które możemy gromadzić na temat osób, których dotyczą dane w EOG, mogą obejmować:
• [IMIĘ I NAZWISKO] • [ADRES] • [NUMER TELEFONU] • [ADRES E-MAIL] • [POZOSTAŁE ELEMENTY DANYCH]

Biorąc pod uwagę różnorodność Gości i Klientów Nobu Hotel, musimy potencjalnie współpracować z lokalnymi organami nadzorczymi we wszystkich Państwach Członkowskich UE, w których mamy istniejące relacje biznesowe z osobami, których dotyczą dane. Ponadto gromadzone przez nas dane mogą być przekazywane poza EOG, w tym do krajów takich jak Stany Zjednoczone, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za kraj posiadający „odpowiednie” środki bezpieczeństwa. W związku z tym, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2010/87/WE wdrożyliśmy standardowe klauzule umowne pomiędzy naszymi hotelami na terenie Europy oraz Nobu Hospitality, aby umożliwić zgodne z prawem i bezpieczne przekazywanie danych osobowych poza EOG w sytuacjach, w których jest to konieczne
LEGALNE PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH I UZYSKANIE ZGODY. Osoby, których dotyczą dane gromadzone na terenie EOG, mogą w każdej chwili wycofać swoją zgodę na ich przetwarzanie, jeżeli zgoda ta stanowi legalną podstawę do przetwarzania ich danych. W sytuacji, w której osoba, której dane dotyczą, wycofa zgodę na przetwarzanie danych lub w inny sposób sprzeciwi się przetwarzaniu, w sposób, który utrudni przestrzeganie przez Nobu Hotel obowiązujących przepisów prawa, osoba ta może utracić możliwość korzystania z usług świadczonych przez Nobu Hotel.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE. Wszystkie osoby, których dane osobowe są przechowywane przez Nobu Hotel, zachowują prawo do:
• Uzyskania informacji na temat danych, które Nobu Hotel zgromadził na ich temat oraz powodów gromadzenia tych danych;
• Uzyskania kopii zgromadzonych danych osobowych lub dostępu do danych;
• Uzyskania informacji na temat możliwości korygowania oraz aktualizowania danych osobowych; a także
• Uzyskania informacji na temat tego, w jaki sposób Nobu Hotel wywiązuje się ze swoich obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

Ponadto, w odniesieniu do danych gromadzonych na terenie EOG, osoby, których dotyczą dane, mają prawo do:
• Złożenia wniosku o przesłanie kopii zgromadzonych danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu;
• Złożenia wniosku o usunięcie danych, jeżeli jest to możliwe i wymagane w ramach RODO;
• Złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to możliwe i wymagane w ramach RODO;
• Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to możliwe i wymagane w ramach RODO;
• Wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jeśli jest to możliwe; a także
• Kontaktu z organem nadzorczym w EOG w celu złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Nobu Hotel.

PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI. Nobu Hotel nie realizuje żadnych działań związanych z podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.

NIEUJAWNIANIE DANYCH

Nobu Hotel nie udostępnia żadnych danych osobowych podmiotom zewnętrznym, które nie są powiązane z Hotelem, za wyjątkiem następujących okoliczności:
• W zakresie niezbędnym do świadczenia usługi realizowanej na zlecenie lub zamówienie klienta, a także w celu prowadzenia i obsługi konta klienta;
• W zakresie wymaganym przez organy regulacyjne lub funkcjonariuszy organów ścigania, którzy sprawują jurysdykcję nad Nobu Hotel i jego podmiotami powiązanymi, lub wynikającym z przepisów obowiązującego prawa; a także
• w rozsądnym zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom i nieautoryzowanym transakcjom
Pracownicy Nobu Hotel nie mają prawa przekazywać żadnych danych osobowych jakimkolwiek osobom lub podmiotom spoza Nobu Hotel, w tym członkom ich rodzin, z wyjątkiem okoliczności opisanych powyżej. Zakaz ten obejmuje okres zatrudnienia i pozostaje w mocy po wygaśnięciu lub zakończeniu stosunku pracy. Pracownicy mogą przekazywać dane osobowe wyłącznie innym pracownikom, którzy potrzebują dostępu do danych w celu świadczenia usług na rzecz Klienta.
INFORMACJE KONTAKTOWE NOBU HOTEL DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE EOG. Jeśli przebywacie Państwo na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii i macie Państwo pytania lub uwagi dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, możecie Państwo skontaktować się z naszym przedstawicielem w Unii Europejskiej pod adresem: [email protected] lub
Attn: GDPR
10-50 Willow Street
London EC2A 4BH
United Kingdom

Jeśli przebywacie Państwo na terenie EOG i uważacie, że Nobu Hotel nie wypełnia właściwie swoich obowiązków w zakresie ochrony danych, macie Państwo prawo do kontaktu z organem nadzorczym w UE.

Ostatnia aktualizacja: 10 maja, 2018 roku